Během cety rozdáváme dětem pastelky, ale ne zadarmo. Na oplátku od nich chceme namalovat obrázek.

Top