3. tatra se pomalu přibližuje k vrcholu průsmyku

Top