Tatra kolem světa 2
Tatra kolem světa 2
Tatra kolem světa 2

Jak je to pod pokličkou cestovatelské expedice Tatra Kolem Světa 2?

I když nám celosvětová krize COVID-19 naprosto změnila plány a itinerář, nezměnily se naše cíle ani důvody, proč tento projekt vznikl.

Projekt Tatra Kolem Světa 2 (TKS2) vznikl jako pocta stejnojmenné expedici z let 1987-90. Stejně jako původní expedice chceme i my dělat dobré jméno České republiky ve světě, propagovat český průmysl, přinášet lidem ze světa nezkreslené informace a inspirovat a motivovat je k cestování. Co je u naší expedice navíc, je možnost stát se členem expedičního týmu. Takže kdo chce, může nás nejen sledovat u ubrazovek a na sociálních sítích, ale může podpořit tento projekt svou účastí a zažít, jaké to je, být součástí expedice. I proto je naším heslem „Pojeď v tom s námi“.

 Tento rok je pro celý svět velkou výzvou. Epidemie COVID-19 (koronaviru) zasáhla do všech oblastí, a tak se nevyhnula ani expedici TKS2. A přestože by se zdálo, že taková výzva je dostatečná, na projekt TKS2 toho čekalo víc. Přes informace a náznaky, které jste mohli vidět v různých článcích, příspěvcích a reportážích, bylo možné zaznamenat, že zmíněnou druhou výzvou je odchod jednoho ze zakladatelů TKS2 z projektu – Petra Holečka, který si v současné době přeje z projektu vystoupit.

Protože nechceme, aby se zbytečně spekulovalo o důvodech odchodu Petra z vedení expedice, tak bychom rádi tuto situaci oficiálně vysvětlili.

V krátkosti lze říct, že odchod Petra z vedení expedice není pro další průběh žádnou komplikací a expedice může a bude pokračovat dál.

 

Co, proč a jak?

Abychom objasnili důvody odchodu Petra a vyhnuli se jakýmkoliv domněnkám, je nutné vysvětlit celé pozadí vzniku expedice a rolí v projektu.

Od začátku expedice se postupně vytvářel tým plný odborníků a nadšenců, kteří dávají maximum svého úsilí snaze naplnit cíle a myšlenky TKS2. Nešlo jen o snahu objet svět a ukázat, že Česko má pořád světu co nabídnout a dát, ale zároveň splnit napřímo nebo i zprostředkovaně sen všem lidem, kteří vždy chtěli být součástí něčeho většího.

Prvotní myšlenka a nápad na expedici TKS2 vznikla v mysli Marka Havlíčka, který ji postupně začal rozpracovávat a hledal kolem sebe lidi, kteří by s ním chtěli expedici uvést do života. Jedním z těchto lidí byl i Petr Holeček, který měl pomoci se sháněním partnerů a s technickou částí projektu – přípravou Tatry 815.

Aby vše mohlo fungovat správně, tak bylo nutné, aby si zakladatelé expedice vyjasnili své role a povinnosti.

Vzhledem ke svému postavení v projektu Marek celkem logicky přijal dohodu, že pozastaví své aktivity a projekty a do přípravy expedice bude investovat 100 % svého času. Zároveň se také zavázal k tomu být na expedici minimálně tři roky, tedy po celou dobu cesty. S ohledem na největší expediční zkušenosti v týmu a poměr financování přípravy expedice (viz níže) měl mít Marek zároveň právo rozhodnout v případě jakéhokoliv sporu.

Petr si dle dohody ponechal svou práci a do projektu měl investovat svůj volný čas. Na expedici měl následně ročně strávit zhruba 2 měsíce.

Poslední spoluzakladatelkou expedice je Kateřina Božková, která se zavázala podporovat projekt maximální možnou mírou v rámci svého volného času a na samotné expedici pomáhat minimálně dva měsíce v roce.
Pro úplnost uveďme, že z týmu zakladatelů vložil do této chvíle do expedice soukromé finanční prostředky pouze Marek, který v rámci přípravy projektu investoval více než 3 miliony korun.

Už v průběhu přípravy projektu se ovšem ukázalo, že všichni členové nejsou schopni dodržovat tyto jednoduché dohody. Rozdělení činností a rozhodování neodpovídalo dohodě a velkou část odpovědností Petra plnil Marek nebo Kateřina. To samozřejmě neupírá Petrovi zásluhy a patří. mu naše poděkování za všechno, co se mu podařilo. Nicméně s ohledem na hektické tempo přípravy i unikátnosti výstupů se nicméně některé přešlapy přehlížely (už ze samotné představy, že i ostatní v týmu také občas hledali, jak dělat věci co nejefektivněji). A protože nežijeme v dokonalém světě, tak tým akceptoval některé porodní bolesti s vidinou toho, že po startu expedice se vše uklidní a zapadne do správných kolejí.

Bohužel do toho všeho zasáhla vyšší moc a objevil se COVID-19. V situaci, která nastala, bylo nutné udělat některá zásadní rozhodnutí a v ten okamžik se také naplno ukázalo, že Petr není schopen dostát svým předchozím dohodám a vůbec závazku podporovat projekt TKS2. Výsledkem bylo, že Petr v době největší krize projektu ohlásil svůj záměr odejít ze všech společností, které jsou jakkoliv propojeny s expedicí Tatra Kolem Světa 2.

Celý tým se snažil udělat maximum pro to, aby z projektu nevystoupil. Bohužel se to zatím nepodařilo a po krocích, které činí se svým právníkem, i na sociálních sítích, k tomu pravděpodobně ani nedojde. Rozhodně ale nechceme Petra ukazovat ve špatném světle už s ohledem na fakt, že pomohl zrodu expedice TKS2.

Je nám líto, že v současnosti musíme na sociálních sítích objasňovat spoustu nepravdivých a zavádějících smyšlenek, které vznikají s cílem uškodit expedici TKS2 a jejímu týmu.

Výzvy, kterým musíme občas jako tým TKS2 čelit, jsou pro mnohé z nás úplně nové a nikdo z nás netuší, kde přesně se nachází hranice jeho schopností. I proto se občas může stát, že některý ze členů expedice nezvládne překročit svůj stín a musí jít jinou cestou. V týmu si samozřejmě pomáháme těžkosti překonávat, ale bez dodržování pravidel a dohod to prostě nejde. Na druhou stranu ti, kteří vydrží a přes svoji jedinečnou osobnost se zvládnou stát plnohodnotnými členy týmu, z nás dělají lepší tým a pomáhají nám naplnit to, co jsme slíbili.

Věříme, že toto vysvětlení je dostatečné a pomůže nám uzavřít jednu kapitolu expedice TKS2 a otevřít novou, ve které vám budeme moci ještě lépe přiblížit cestování a krásy světa kolem nás.

Tým expedice Tatra Kolem Světa 2

zprávy do e-mailu

Email

Čerstvé zážitky můžeš získat e-mailem. Snadno a zdarma.

Díky tomu budeš vědět co se děje, jak expedice probíhá a co právě zažíváme. A kdo ví, třeba tě zaujme a přidáš se k nám.

    Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
    Top chevron-downbarsarrow-right