Tatra kolem světa 2
Tatra kolem světa 2
Tatra kolem světa 2
Tvar
Expedice po Jižní Americe

Argentina – Chile – Bolivie

(13.10. - 24.10.2023)
Hledáme ty z vás, kteří mají chuť podpořit tuto neopakovatelnou výpravu a chtějí svou účastí zanechat českou stopu v Jižní Americe.

Tuto etapu odstartujeme ve městě Salta. V nádherném městě s koloniální architekturou, ležícím v zářivě zeleném údolí Andských hor. Pokračovat budeme na západ směrem k národním parkům a památkám severní Argentiny. Prohlédneme si množství zachovalých ruin misií (např. misie de San Ignacio Miní, Santa Ana a Loreto, Santa María la Mayor). Nenecháme si ujít velkolepou podívanou na nejdramatičtější a nejmonumentálnější vodopády na světě, na dvojitou památkou UNESCO. Vodopády Iguazú byly zvoleny jako jeden ze sedmi přírodních divů světa a jsou jednou z nejimpozantnějších přírodních atrakcí na světě. Přes křesťanskou misii La Santísima Trinidad del Paraná (zapsanou v seznamu světového dědictví UNESCO) a nádherné přírodní parky jižního Paraguaye dojedeme až do působivého hlavního města Paraguaye, do města Asunción.

Start etapy
Start etapy
Buenos Aires
Cíl etapy
Cíl etapy
La Paz
Délka etapy
Délka etapy
14 dnů
Ujetých km
Ujetých km
3000 km
Řidič etapy
Řidič etapy
Marek Havlíček
Orientační cena letenky
Orientační cena letenky
32000 Kč
Cena etapy
VYPRODÁNO
Chcete poradit?
Chcete poradit?
Jsem Anežka a ráda Vám poradím se vším okolo etapy naší Tatrovky :)

Itinerář etapy

24. 8. 2023
Salta – Monte Quemado

Salta, hlavní město stejnojmenné provincie v severozápadní Argentině leží v zářivě zeleném údolí Andských hor Lerma, na horním toku řeky Salado. Město bylo založeno v roce 1582 jako San Felipe de Lerma. Navzdory škodám způsobeným zemětřesením se zachovalo mnoho městských koloniálních budov, včetně katedrály, a v mnoha moderních budovách je také použita architektura v koloniálním stylu. Obchodní význam města pochází z koloniálních dob, kdy bylo dějištěm velkých pasteveckých trhů. Salta také nabylo na významu jako centrum archeologických výzkumů Inků a dalších předkolumbovských indiánských kultur. Pokud nám zůstane čas navíc, můžeme navštívit Thermas del Rio Jordan. Je to příjemná několikakilometrová procházka s velkým převýšením. Tyto horké prameny jsou stále velmi panenské a okouzlují návštěvníky svou přirozenou přitažlivostí. Můžeme také vystoupat na kopec Cerro San Bernado, který dominuje hlavnímu městu provincie a nabízí monumentální výhledy na celou provincii Salta.

25. 8. 2023
Monte Quemado – Pampa de los Guanacos

Ze Salty vyjedeme směrem na východ. Monte Quemado je obec a vesnice v Santiagu del Estero v Argentině. První kečuánští osadníci na tomto místě našli rozlehlou oblast žhnoucího popela a polospálených zbytků ohořelých kmenů a pojmenovali ji „spálená hora“. Museli čelit drsnému klimatu a nedostatku vody. Železnice odtud přepravovala vyrobené lesní produkty a sem byla po železnici dopravována voda. Krátce po roce 1940 to však přestalo stačit k zásobování obyvatelstva, a tak bylo nutné zahájit stavbu kanálu vedoucího od řeky Salado, který přiváděl vodu do města. Canal de Dios byl dokončen v roce 1977 a od té doby Monte Quemado vzkvétá.

26. 8. 2023
Pampa de los Guanacos – Resistencia

Následující den budeme pokračovat cestou na východ směrem k přírodním zajímavostem severní Argentiny. Pampa de los Guanacos je městečko vedle nádherného národního parku Copo. V minulosti zde byly obří štítosemenky, ze kterých se těží dřevo kebračo, ale na začátku 20. století byly štítosemenky vykáceny a z této oblasti bylo odvezeno kolem 170 milionů tun dřeva. Město Resistencia bylo založeno v roce 1876 a krátce poté se zde usazovali, navzdory útokům indiánů, italští, němečtí a polští osadníci. V období od roku 1914 se stále zvyšovalo množství přistěhovalců z Evropy, takže město postupně získávalo velmi moderní tvář. Přístav Barranqueras, který je na rameni řeky Paraná, je využíván pro rozvinutou říční dopravu. Resistencia je jediné město v Argentině, která má systém příměstských vlaků a má tak přímé spojení s Buenos Aires.

27. 8. 2023
Resistencia – Park Nacional Iberá

Následující dva dny věnujeme prozkoumávání národního parku Iberá v severní Argentině. Nachází se v centrální provincii Corrientes. Národní park Iberá chrání část mokřadů Iberá a přilehlé pastviny, savany a lesy. Park byl vytvořen z bývalých soukromých rančů získaných soukromou nadací Conservation Land Trust–Argentina, která v roce 2015 darovala pozemky argentinskému státu k vytvoření parku. Nadace zastavila praxi vypalování půdy za účelem zvýšení množství krmiva pro dobytek a znovu obnovili populaci ohrožených druhů zvířat. Obnovena byla například populace mravenečníka obrovského, pekari obojkového, tapíra jihoamerického, jelena pampového, ara červenozeleného nebo jaguára.

28. 8. 2023
Park Nacional Iberá
29. 8. 2023
Park Nacional Iberá – Ruinas de San Ignacio Miní

Z působivé krajiny národního parku se rychle přesuneme ke kulturním zajímavostem Argentiny. Ruiny misie de San Ignacio Miní patří mezi ty nejzachovalejší v celé Argentině. Úžasné množství zachovalých vyřezávaných výzdob vytváří nezapomenutelnou atmosféru. San Ignacio, založené v roce 1610 v Brazílii, ale opuštěné po opakovaných útocích otrokářů, zde bylo založeno v roce 1696 a fungovalo zde až do vyhnání jezuitů. Ruiny byly znovuobjevené v roce 1897 a na svém vrcholu měla osada téměř 4000 obyvatel. Následně máme možnost krátké návštěvy do nedalekých ruin v Santa Ana a Loreto a dále do Santa María la Mayor.

30. 8. 2023
Ruinas de San Ignacio Miní – Iguazu

Vodopády Iguazú jsou zázrak mezi největšími vodopády světa a jsou dokonce dvojitou památkou UNESCO – z brazilské i z argentinské strany. Jsou obdivovány jako nejdramatičtější a nejmonumentálnější vodopády na světě, padající přes útesy na hranici s argentinskou provincií Misiones a brazilským státem Paraná. Vodopády Iguazú byly zvoleny jako jeden ze sedmi přírodních divů světa, jsou nejnavštěvovanějším místem v oblasti a jednou z nejimpozantnějších přírodních atrakcí na světě. Název Iguazú pochází z jazyků Tupi a Guarani a v překladu znamená „velké vody“. Stačí jeden pohled na monumentální vodopády a bude vám jasné proč. Vodopády Iguazú jsou bez váhání nejpůsobivější a nejúžasnější ze všech! Bývalá první dáma USA Eleanor Rooseveltová při pohledu na ohromné vodopády Iguazú zvolala: "Ubohá Niagara!" a to bylo vše, co dokázala vyslovit. Vodopády Iguazú, vyšší než Niagara a širší než Victoria, jsou výsledkem sopečné erupce, která zanechala v zemi velkou trhlinu. Vodopádový systém se skládá z 275 vodopádů podél 2,7 km řeky Iguazú. To, co dělá vodopády Iguazu tak nezapomenutelnými, je skutečnost, že jsou obrovské i složité, velké a maličké. Surová síla 62 000 kubických stop vody padající každou sekundu o 270 svislých stop je vyvážena jemností růžových, fialových a bílých netykavek, které rostou jako plevel, a žlutých a oranžových motýlů, kteří jako by v tomto ráji nahradili mouchy. Největším samostatným vodopádem jsou Ďáblova ústa (Ďáblův chřtán). Oba státy, na jejichž hranicích vodopády leží, okolo nich vytyčily rozsáhlé národní parky: Parque Nacional Iguazú na argentinské straně a Parque Nacional do Iguaçu na brazilské straně, které chrání jak vodopády, tak okolní přírodu tvořenou z velké části zachovaným pralesem.

31. 8. 2023
Iguazu
1. 9. 2023
Iguazu – Paraguay – Parque Nacional Ñacunday

Z velkolepých vodopádů následuje krátký přejezd do Paraguaye. První den v této malebné zemi věnujeme národnímu parku Ñacunday o rozloze 2000 hektarů. Jeho hlavním cílem je ochrana flóry a fauny i malebné krásy Salto Ñacunday. Okolní oblasti nádherné přírody jsou využívány místními obyvateli ke sběru palivového dříví, medu, divokého ovoce i léčivých a okrasných rostlin, a také pro řemeslný rybolov a lov menších druhů zvířat. Park má tropické klima s bohatými srážkami, průměrná teplota je 21,5 °C.

2. 9. 2023
Parque Nacional Ñacunday – La Santísima Trinidad de Paraná

Následně se přesuneme opět na jih. Křesťanská misie La Santísima Trinidad del Paraná byla zapsána na seznam světového dědictví UNESCO v roce 1993. Navrhl ji významný jezuitský architekt Jean Bautista Primoli a je v úplnějším stavu než ostatní misie v regionu. Její dobře zachovaný komplex zahrnuje náměstí, hlavní kostel a malý kostel, zvonici, kolej a klášter, bydlení, zahrady a dílny. Byla založena v roce 1706 (dokončena v roce 1712) a byla jednou ze třiceti misií založených jezuity v 17. a 18. století na území dnešního Paraguaye, Brazílie a Argentiny. Tyto misie byly navrženy tak, aby konvertovaly domorodé Guarani ke křesťanství a řídily španělské ekonomické zájmy v regionu. Po válce v 50. letech 18. století a po vyhnání jezuitů ze španělských zemí byly misie opuštěny. V následujících desetiletích byly mnohé zničeny, zatímco jiné se staly bohatým zdrojem stavebních materiálů.

3. 9. 2023
La Santísima Trinidad de Paraná – Ybycuí National Park

Paraguay je jedinečnou zemí, co se týče přírodního bohatství. Národní park Ybycuí je plný zvuků přírody a historických památek, což z něj činí jeden z nejunikátnějších národních parků Paraguaye. Národní park se rozkládá na 5000 hektarech. Četné zalesněné stezky, které jsou součástí ekoregionu Atlantic Forest, vedou kamennými cestami a cestami z červeného bahna. Nabízí možnosti pěších výletů na vyhlídku k vodopádům Guaraní a Escondido s kaskádami vysokými 10 až 12 metrů. Oba vodopády jsou uprostřed bujné vegetace a stékají po kamenech pokrytých kapradinami, lišejníky a dalšími druhy rostlin. Národní park Ybycuí nabízí od každého druhu krajiny kousek: spojuje hory s bohatými křišťálovými potoky i působivými vodopády. Milovníky historie zaujme La Rosada, první slévárna železa v Jižní Americe, patřící do konce 50. let 19. století, která se nachází hluboko uvnitř parku. Slévárna hrála hlavní roli v industrializaci země a nyní byla obnovena jako muzeum.

4. 9. 2023
Ybycuí National Park
5. 9. 2023
Ybycuí National Park – Lago Ypoá

Krátkým přejezdem na západ se přesuneme k jezeru Ypoá. Národní park Ypoá byl vytvořen vyhláškou v roce 1992. Park byl 7. června 1995 uveden jako „mokřad mezinárodního významu“ podle Ramsarské úmluvy. Jedním z cílů je zachovat a chránit mokřady a biologickou rozmanitost ekosystémů. Vegetace v této jedinečné oblasti je velmi rozmanitá a také fauna je velmi pestrá s množstvím druhů pestrobarevných tukanů, antilop, hadů, krokodýlů i tygrů.

6. 9. 2023
Lago Ypoá – Asunción

Předposlední den etapy věnujeme přejezdu na sever do hlavního města. Asunción je hlavní a nejlidnatější město Paraguaye. Po Buenos Aires a Santiagu je Asunción třetím nejbezpečnějším hlavním městem v Latinské Americe. V Paraguay je oblíbeným sportem fotbal a v Asunciónu sídlí všechny hlavní paraguayské fotbalové kluby: Olimpia, Cerro Porteño, Rubio Ñu, Libertad, Guaraní i Nacional. Za návštěvu stojí také paraguayské národní muzeum výtvarného umění. Ke stavebním památkám patří katedrála z roku 1845, Panteon hrdinů, prezidentský palác Palacio de los López, muzeum Casa de la Independencia a divadlo Ignacio A. Pane. Významnou moderní stavbou je Hotel Guaraní z roku 1961. Město má vlhké subtropické podnebí, období sucha trvá od května do září. Nejvyšším vrcholem je Cerro Lambaré s pomníkem původním obyvatelům.

7. 9. 2023
Asunción

Objevte krásy subtropické přírody

Terénní vůz Tatra

Expedice Tatra kolem Světa 2 jede speciálně upraveným expedičním vozidlem na podvozku Tatra 815. Nabízí novým členům příležitost připojit se k výjimečné etapě v Jižní Americe. Hledáme ty z vás, kteří mají chuť podpořit tuto neopakovatelnou výpravu a chtějí svou účastí zanechat českou stopu v Patagonii, která je v mnoha ohledech nevšední a nezapomenutelná. 

Divoká příroda

Cestování v terénním voze značky Tatra s sebou přináší nové možnosti kudy a kam na expedici jet. Speciálně upravený podvozek nabízí možnost vyjet z asfaltových cest do neprozkoumaných končin světa. Díky speciální terénní úpravě se tak dostaneme do míst, kam se běžné auto nedostane.

Nezapomenutelné výhledy

Svým členským příspěvkem si nekoupíte zájezd nebo službu, ale podpoříte tento unikátní projekt a vše co tento projekt vytváří. Mimo jiné nám pomůžete šířit dobré jméno České republiky ve světě i autenticky informovat veřejnost v ČR o tom, jak se žije v jiných zemích. V neposlední řadě pomůžete i s naším cestovatelským seriálem. Stanete se legitimním členem týmu a budete mít možnost se části naší cesty kolem světa zúčastnit a svou účastí náš projekt podpořit.

Jak to chodí na palubě

Nejčastější dotazy

Jak se zúčastním expedice?

Nejprve je potřeba zarezervovat si svoji etapu zde na webu tlačítkem “přidat do košíku”. Zde jsou vypsána všechna volná místa na daný rok. Po zakoupení etapy na našem webu vám posíláme přihlášku a krátký dotazník. Po vyplnění a podepsání přihlášky i dotazníku se stáváte dočasnými členy společnosti, která provozuje expedici a posíláme vám údaje k platbě. Platba probíhá bankovním převodem. Vaše účast v etapě je rezervována šest dní od objednávky na e-shopu, do této doby čekáme vaši platbu. Pokud platba do šesti dní nepřijde, tak poté jsme bohužel nuceni dát přednost dalším účastníkům. Přímo před etapou děláme schůzku všech členů etapy online. Kontaktuje vás organizátorka Lucie a ta vás seznámí se všem informacemi, s ostatními členy vaší etapy a společně se domluvíme na rozdělení jednotlivých rolí v etapě a na konkrétním průběhu etapy.

Jak se dopravím na místo setkání s Tatrou na začátku etapy?

Dočasným členům každé etapy zasíláme doporučené letenky z Prahy, kterými vždy letí většina dočasných členů dané etapy. Na letišti v Praze se dočasní členové setkají před odletem a následně letí spolu doporučeným letem včetně společného přestupu. Po příletu se domlouváme společně na dopravě z letiště na palubu expedičního vozu. Nabízíme případně i možnost asistence s koupí letenek nebo přímo zařízení vašich letenek. Samozřejmě, pro cestovatele (podle osobních preferencí) je zde možnost koupit si vlastní letenky a dopravit se sám po vlastní ose na místo setkání. Většinou je „cestovatelů po vlastní ose“ cca třetina z dočasných členů etapy.

Co budu dělat na palubě? Zvládnu to zrovna já?

Ano, zvládne to každý! Každý z dočasných členů/členek má svoji důležitou funkci v týmu, kterou zastává a za kterou zodpovídá. Na funkcích se domluvíme přímo na schůzce podle preferencí a schopností jednotlivých účastníků. Jednou z funkcí je např. kuchař, pomocný kuchař (škrábání brambor), skládač stanů, automechanik, nákupčí... Rádi vám dáme nějakou zodpovědnou úlohu v týmu, která odpovídá vašim preferencím. Všichni jsou pak plánovači, všichni se podílíme na hledání odboček a na obohacení našeho itineráře tak, abychom toho viděli a zažili co nejvíc. Všichni jsme tým a podílíme se na stavbě itineráře.

Jaký je program etapy?

Program etapy domlouváme na schůzce dočasných členů již přímo v sestaveném expedičním týmu až na palubě. Máme vždy nějaké pevné záchytné body, kterými je potřeba projet, ovšem mezi nimi jsme otevřeni kolektivní tvořivosti s podporou dočasných členů zastávajících funkce logistika a funkce výletníka. Pokud máte nějaké vlastní preference, můžete je přinést do etapy. Pokud budou na trase, můžeme je po dohodě s celým týmem a především po dohodě s vedoucím expedice Markem zahrnout. O finálním zařazení nebo vyloučení návrhu programu rozhoduje vždy a pouze vedoucí expedice Marek Havlíček.

Co je v ceně etapy?

V ceně je strava zpravidla dvakrát až třikrát denně, voda na pití, spaní, ubytování. Případné kapesné jde tedy pouze na věci navíc. Pokud se však s týmem dočasných členů domluvíme na vstupech do národních parků nebo budete chtít si kupovat suvenýry, vlastní jídlo, nealkoholické drinky, alkohol, pivo.. tak se vždycky nějaký obnos kapesného hodí. V ceně nejsou: letenky (cca 14-25tis), vstupy do parků (cca 100-200USD dle navštívené destinace), alkohol, pojištění. V závorce dávám varianty, dá se vybrat levnější i dražší varianta. Se vším moc rádi pomůžeme.

Jak zařídím víza?

Do všech zemí, které v Jižní Americe navštívíme, nejsou víza na délku etapy potřeba.

Jaké potřebuji očkování?

Doporučené do celé Asii je očkování: Hepatitida A + B, břišní tyfus. Doporučuje se také zkontrolovat platnost běžných českých očkování jako je např. tetanus.

Potřebuji Covid test?

Pro odlet do některých zemí je potřeba mít v ruce PCR test negativní, potvrzení v papírové formě v anglickém jazyce s mezinárodním potvrzením (laboratoř to pošle emailem a vytiskne se to). V případě potřeby můžeme pomoct s objednáním na odběrové místo nebo provedením. Platnost tohoto nařízení byla v momentě 6.10.2022 a samozřejmě se může měnit, pro aktualní informace doporučujeme si prověřit vše na MZV https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html .

Kdy a kde je místo a čas setkání každé etapy?

Adresu k dané etapě vždy dodáme všem dočasným členům dohromady do komunikační skupiny a pohlídáme, aby se dostala ke všem členům. Město je samozřejmě dané, konkrétní místo nikoliv, často stálý tým TKS2 řeší akutní a aktuální věci a někdy je nemožné předvídat několik týdnů či dnů dopředu, kde přesně se sejdeme. Produkce vám sdělí minimálně oblast, čtvrť a den či dva před setkáním pak konkrétní místo. Sraz bude vždy cca okolo 10:00 prvního dne v Trajdě. Nejlepší bude pokud přijedete do Jižní Ameriky o celý den nebo více dní dříve (např. budou lepší letenky) a prohlédnete si město a památky blízké příletu. Do Trajdy je také dobré přijít o pár desítek minut dřív. Určitě není možné přijít později než je daný čas setkání.

Co si mám vzít s sebou?

Věci osobní potřeby, měkké zavazadlo max objem 70 litrů, např. batoh (žádný PEVNÝ CESTOVNÍ KUFR si opravdu neberte, NEVEJDE SE NÁM DO TRAJDY !!! Ani malý, ani příruční, prostě ŽÁDNÝ kufr.), repelent, podle počasí buď dlouhé lehké oblečení - nohavice, rukávy (proti moskytům) nebo oblečení do zimy a deště, ochranu proti slunci, spacák, léky pro osobní potřebu. Kompletní seznam a instruktážní video k balení posíláme přihlášeným účastníkům.

Mám si zařídit zdravotní pojištění?

To je na uvážení každého. V případě potřeby pomůžeme se zařízením zdravotního pojištění.

Jaká je doporučená lékárnička?

Vezměte si s sebou vaše léky denní potřeby.
Kompletní vybavená lékárnička pro všechny situace je dostupná na palubě expedičního vozu. 

Čím jedeme

podvozek tatra
ideový návrh
přestavba tatry
trajda

Vzduchem chlazený 8válcový motor Tatra 10TS 140. Maximální rychlost 110 km/h, maximální kroutící moment 1300Nm / 1200 min., převodovka Tatra 2,30 TR 1,6 / 2,6 a pneumatiky 14,00R20TL. 4-okruhový brzdící systém, uzávěrka diferenciálů, brodivost 1200 mm.

Ikona
320 koní
má expediční Tatra
Ikona
270 000
kilometrů ujedeme
Ikona
69
zemí poznáte
Ikona
1 095
dní na cestě
Top chevron-downbarsarrow-right